zaterdag 23 februari 2013

Dubbele moraal 12


Jezus verandert de wet
 
'Ja, 'Oog om oog' heeft Mozes ooit geschreven
Maar neem dat nou maar niet te letterlijk
't Is beter om de vrede na te streven
Ik zal je nóg een nieuwe regel geven
De trouwbelofte telt voor heel je leven
Dus wat de wet ook zegt: breek die niet stuk'
 
Matth. 5:38: 'Jullie hebben gehoord dat gezegd is: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand." En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet.'
Matth. 5:31: Er werd gezegd: "Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief meegeven."
En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot drijft haar tot overspel ( ) en ook wie trouwt met een verstoten vrouw pleegt overspel.'
 
 
Jezus zegt dat de wet onveranderlijk is.
 
'Wat er geschreven staat dat staat geschreven!
En wat geschreven staat geldt letterlijk!
De wet navolgen is mijn ganse streven
Die heeft God niet voor niets aan ons gegeven
Je dient hem op de letter na te leven
Ja, zelfs de i, al is hij klein van stuk!'
 
Matth. 5:18: 'Ik verzeker jullie: zolang de hemel en aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten