woensdag 27 februari 2013

Dubbele moraal 16


God kan niet alles
 
De Here kan niet echt op almacht bogen
Goed, Hij regeert, verordineert, gebiedt
En Hij bewoog als eerste onbewogen
Maar nooit heeft Hij iets uit Zijn duim gezogen
Of er eens lekker flink op los gelogen
Want liegen, zegt de Schrift, dat kan Hij niet
 
Num. 23:19: 'God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit.'
1 Sam. 15:29: 'En u weet dat de glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt.' 

Lekker wel!
 
'Ik heb Mij voor uw oordeel niet gebogen
Omdat de eerlijkheid Mij thans gebiedt
Te zeggen dat Ik dikwijls onbewogen
De mensen heb gesard en heb gezogen
Vaak heb ik straal en bikkelhard gelogen:
U vangt Mij dus met deze uitspraak niet'
 
1 Sam. 2:30: 'Welnu - spreekt de HEER, de God van Israël -, ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader op zoon terzijde zou staan. Maar nu - spreekt de HEER - kom ik daarvan terug.'
Jer. 4:10: 'Ik zei :"HEER, mijn God, u hebt Jeruzalem en dit volk misleid: wij zouden in vrede leven, toch staat het zwaard ons op de keel."
1 Kon. 22:22: 'De HEER vroeg :"Wie gaat Achab overhalen ( ) zijn ondergang tegemoet?" ( ) "Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten," zei de geest. "Doe dat" zei de HEER. "Het zal je beslist lukken."
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten