zaterdag 30 juni 2012

Hartstochtelijk 1: Begeerte

Na al die ollekebollekes nu eens wat anders: de Weense ballade (oorspronkelijk Wiener Ballade, een uitvinding van de Oostenrijse dichter Alois Mückenspucker, zie voor meer informatie en een gratis e-book van deze dichter Het Vrije Vers:  www.hetvrijevers.nl)
De Weense ballade is anders dan de andere balladevormen.
Het metrum bestaat uit jamben en dan in walstempo. De refreinregel bestaat uit maar twee jamben.
Verder bestaat deze ballade slechts uit één strofe en een slotstrofe.
Het aantal jamben per regel telt 52524442 42
Let op: regels 1,3 en 7 vrouwelijk rijm, Refreinregel en regels 5,6 en 9 mannelijk rijm.
Vanaf vandaag gaan we in deze vorm de menselijke hartstochten eens danig onder de loup nemen.
Als eerste de belangrijkste: begeerte.


             

               Ik ben verzot op hele lange vrouwen
               Met hoogtevrees
               Ik wil alleen zo'n lange loeres trouwen
               Met hoogtevrees
               Ik heb ze altijd hooggeschat
               Je krijgt ze zo eenvoudig plat
               Vooral als ze je flat insjouwen
               Met hoogtevrees

               Geef mij dus maar zo'n lange lat
               Met hoogtevrees
vrijdag 29 juni 2012

Nuttige uitvindingen 30 (slot)               De spaarpaal

               Geeft dit u ergernis:
               Steeds volle spaarpotten?
               Wel, dan is hier
               Het geheim van de smid

               Dé panacee voor uw
               Accumulatiedwang
               Daar deze spaarpaal
               Geen bodem bezit

donderdag 28 juni 2012

Nuttige uitvindingen 29               De elektriseermachine 2

               Olleke bolleke
               Heel erg bevredigend
               Als je je niet
               In de spelling vergist

               Neem nou het prachtige
               'Elektriseermasjien'
               Jammer, dat mag niet
               (Ik ben een purist)

woensdag 27 juni 2012

Nuttige uitvimdingen 28               De elektriseermachine

               Nuttige uitvinding!
               Otto von Guericke
               Maakte de eerste
               Dat was dus heel knap

               (Soms zegt men hier op de
               Logopedistenschool
               Wel 'Von Guericke'
               Bij wijze van grap)

dinsdag 26 juni 2012

Nuttige uitvindingen 27               De veerpont


               Prima transportmiddel!
               Rustige overtocht
               Vredig vervoert hij je
               Steeds heen en weer

               Echter, door fouten van
               Waterbouwkundigen
               Stort er heel soms
               Wel een brug op je neer

maandag 25 juni 2012

BRIS 26


Dit is de laatste originele krantenadvertentie voor het zeepmerk BRIS, geschreven en getekend door Drs. P gedurende zijn jaren in Indonesië, toen hij daar werkzaam was voor het reclamebureau Lintas.

Nuttige uitvingen 26               De vogelval

               Hoe vang je roodborstjes?
               Wel, met dit belletje
               Dan komt zo'n beestje
               In wilde galop

               En met behulp van dit
               Ornithologending
               Sla je het daarna
               Heel hard op zijn kop

zondag 24 juni 2012

BRIS 25

Nuttige uitvindingen 25


               De spiritusbrander

               Handig zo'n kooktoestel!
               Fijn als ik vissen ga
               Vang ik bijvoorbeeld
               Een bliek of een bot

               Dan gaat hij soepel en
               Reuzegemakkelijk
               Recht van de hengel
               Meteen in de pot

zaterdag 23 juni 2012

BRIS 24

Nuttige uitvindingen 24
               De psychologische leermethode

               Nou, dat gaat prima zo!
               Nog een klein stukje maar
               Dan wordt een leuke
               Beloning verschaft

               Ai, dat was mis! Dus op
               Behavioristische
               Wijze wordt nu
               Deze leerling gestraft

vrijdag 22 juni 2012

BRIS 23

Nuttige uitvindingen 23

              

               Het ambtelijk reglement

               Weg met de bakkebaard!
               Hier volgt een dienstvoorschrift:
               Scheer deze pluisdingen
               Van uw gezicht

               Zo wordt uw uiterlijk
               Representeerbaarder
               (Snorren en kinbaarden
               Blijven verplicht)

donderdag 21 juni 2012

BRIS 22

Nuttige uitvindingen 22               Het afsluitmiddel

               Foei, wat een taal meneer!
               Harry: niet luisteren!
               Snel, zorg dat Harry
               Zijn oren afsluit!

               Denk toch aan Harry zijn
               Overgevoeligheid!
               O, wanneer vindt men
               De oordopjes uit?

woensdag 20 juni 2012

BRIS 21

Nuttige uitvindingen 21

               

               De lens

               Mag ik één kipfilet?
               Wacht, een seconde ja:
               Waar is mijn krachtige
               Zeiss-microscoop

               Nou, dat is wel een zeer
               Onhygiënische
               Sorry, ik zie toch maar
               Af van de koop

dinsdag 19 juni 2012

BRIS 20

Nuttige uitvindingen 20

                    

               De vormgever

               Kent u edammertjes?
               Prachtige vormgeving!
               Daarvoor staat deze
               Machine garant

               Zonder gevaar voor een
               Elektrocutieschok
               Want ik bedien hem
               Alleen met de hand

maandag 18 juni 2012

BRIS 19

Nuttige uitvindingen 19               Het productieproces

               Philips, echt Nederlands!
               Topelektronica!
               Breedbeeld en flatscreen
               Computerbestand

               Dankzij het handige
               Lopendebandsysteem
               Maakt men dat spul
               Aan de lopende band

zondag 17 juni 2012

BRIS 18

Nuttige uitvindingen 18

              


               Het communicatiemiddel

               Weg met de eenzaamheid!
               Simon de Kluizenaar
               Had toch contact
               In zijn kille gewelf

               Dankzij een intensief
               Mobilofoonverkeer
               Sprak hij vaak urenlang
               Tegen zichzelf

zaterdag 16 juni 2012

BRIS 17

Nuttige uitvindingen 17

                     

               De DVD

               Echt een succesnummer!
               Stijgende vraag hiernaar:
               Nooit meer die loodzware
               Videoband!

               En ook de stijging der
               Eerstekwartaalcijfers
               Kwam door dit technische wonder
               Tot stand

vrijdag 15 juni 2012

BRIS 16

Nuttige uitvindingen 16

                 

               De toevallige vondst


               Vreemde bijkomstigheid:
               Otto von Guericke
               Is door het Lot
               Op een goudmijn gestuit

               Tijdens zijn werk aan een
               Potentiaalmeter
               Vond hij bij toeval
               De schoenveter uit

donderdag 14 juni 2012

BRIS 15

Nuttige uitvindingen 15

                    


               De psychiatrie

               Ha! Psychiater zijn!
               Boeiende bezigheid
               Nooit ben je klaar
               Met dit heerlijke vak

               Neem nou bijvoorbeeld zo'n
               Identiteitsstoornis
               Die repareer ik thuis
               Op mijn gemak

woensdag 13 juni 2012

Goed nieuws voor voetballiefhebbers

Goed nieuws voor wie vanavond toevallig naar de televisie heeft zitten kijken: het is allemaal helemaal niet echt gebeurd volgens de filosoof Berkeley:


       De Idealisten 

                                      George Berkeley 1685 – 1783 ToverlantaarnWij zien de dingen enkel met de geest

Dus alles is constructie van het brein

Iets is alleen als het wordt waargenomenDus als ik iets niet zie, zou het dan zijn?

En wat is dan de bron van beeld en dromen

Waarmee iets blijkbaar onze geest bedot?Het zijn projecties die van Boven komen

Want alles is, maar in de geest van God

Al wat hier is, is altijd daar geweestMaar toont de dia waar Hij zelf op staat

Een dia of het dia-apparaat?


Vader van het filosofisch idealisme dat het materialisme aanviel van Locke en Newton, volgens wie objecten een causaal effect hebben op de zintuigen en zo via netvlies en  zenuwbanen een constructie vormen in het brein. We zien met onze geest. Berkeley ging uit van hun aannamen om aan te tonen dat hun materialisme onhoudbaar is. Volgens Berkeley kunnen we dus nooit materie waarnemen maar alleen ideeën. Als iets niet bestaat in iemands geest bestaat het niet. ‘Esse est percipi’ (Zijn is waargenomen worden). Een bos waar niemand is om het te zien, zou dus niet bestaan, ware het niet dat het bestaat in de geest van God die alles waarneemt en de ideeën die wij zien projecteert.

Uit:  Dat peinst en piekert maar

BRIS 14

Nuttige uitvindingen 14

          

               Het college medicijnen

               Volgende onderwerp:
               Vaginaal onderzoek
               Vrouwen die slaan dan vaak
               Wild om zich heen

               Door deze handige
               Gynaecologenstoel
               Gaan zij gedwongen
               En rustig uiteen

dinsdag 12 juni 2012

BRIS 13

Nuttige uitvindingen 13


              
               Het Senseo-apparaat

               God, wat een onzin zeg!
               Eerst al dat theezakje
               En nu de koffie
               Verpakt in een pad

               Ik zeg - en noem mij maar
               Conservatieveling -
               Koffie wordt per percolator
               Gezet!

Plato 2

Laat Plato nou de enige filosoof zijn waar ik twee gedichten aan wijd:           Als het dan moetMaar wát zei Plato? vraagt u obstinaat

Nou goed: de wereld is een wajangspel

Slechts schaduwpoppen die elkaar bestormenAl wat wij zien dat is een slecht model

Uit het Domein der Ideale Vormen

Van klasse en getal, rechtvaardigheidEn die der waarheid en van schoonheidsnormen

In zijn De Republiek kon hij dit kwijt:

Een droombeeld van de Ideale StaatGeleid met vakmanschap en strakke hand

Hij dacht hierbij dus niet aan Nederland


De wereld van ervaringen en vergankelijke vormen is een illusie, een afschaduwing van de werkelijkheid die onveranderlijk en eeuwig is. Dus moet er een domein zijn (de Idenwereld)  waar die vormen als blauwdruk aanwezig zijn. Zo zijn er veel mensen - gemaakt naar het beeld van de universele vorm mens.’ U snapt dat christenen hiermee aan de haal gingen, gezien de analogie met het evenbeeld van God. Zijn theorie geldt ook niet-materiële zaken: er bestaan in de Ideeënwereld ook ideale vormen van abstracte concepten als schoonheid, rechtvaardigheid, waarheid, getal en klasse. Van alle vormen van samenlevingen moet er dus ook een ideale bestaan en in De Republiek probeerde hij die te beschrijven. Stichtte De Academie, de eerste instelling voor hoger onderwijs en er is geen onderwerp waar hij niet over nadacht.
Zijn werk had zoveel invloed dat wel gezegd wordt dat de westerse filosofie niets anders is dan een serie voetnoten bij Plato.

Plato

Nou vooruit; nog een gedicht uit mijn nieuwe bundel Dat peinst en piekert maar (bestellen bij www.mijnbestseller.nl):


         De Academici

                                                        Plato 427-347 v. Chr.

FlutfilosoofDit schrijf ik neer, maar wel met tegenzin

Ik merk dat hier mijn pen op weerstand stuit

Mijn handschrift is nu plotseling vibratoHet komt verkrampt mijn ganzeveder uit:

Hij haatte poëzie, de wijsgeer Plato!

Waarom is deze man toch zo beroemd?En ook al is het zoveel jaar na dato

Ik huiver als zijn naam maar wordt genoemd

Die boezemt mij een ferme afkeer inU merkt wel hoe ik deze man veracht

Wat hij dan ook voor snedigs heeft bedacht