vrijdag 30 november 2012

Labbertong 21


 
                    
                     Welk woord legt u daar nu: 'sanabel'?
                     Er dient zich bij mij een emotie aan
                     Die Kaïn voelde bij het zien van Abel
                     Fluks grijp ik naar mijn versgeslepen sabel
                     Om daarmee uw postuur te gaan beslaan

 

donderdag 29 november 2012

Labbertong 20


 
 
                     De dranken zijn exotisch als cascara
                     Men let hier niet op godsdienst of op ras
                     Een rokerige sfeer, een witte ara
                     De meisjes heten hier geen Truus of Sara
                     We zijn hier in een kroeg in Caracas

woensdag 28 november 2012

Labbertong 19


 
                            Hij sprak me aan in zonnig Altamira
                      In een voor mij niet te begrijpen taal
                      Hij scheen te collecteren voor de IRA
                      Ik had geen pesos meer, alleen een lira
                      Die gaf ik hem - ik ben niet martiaal

dinsdag 27 november 2012

Labbertong 18


 
                      Je vaatwerk lijkt me schimmelig en breukig
                      En als ik vanaf hier je lakens ruik
                      Dan zijn ze zachtjes uitgedrukt wat reukig
                      De walm riekt niet naar den en ook niet beukig 
                      Vandaar dat ik je aanbod niet gebruik

 

maandag 26 november 2012

Labbertong 17


                      
 
                             Het is al weer een hele tijd geleden
                       Dat - beeld van onschuld! - krokodil en eend
                       Getweeën vredig door het water gleden
                       Had Eva toen maar in de Hof van Eden
                       Haar oor niet aan die duivelslang geleend           

zondag 25 november 2012

Labbertong 16


                           't Is allemaal begonnen met vertrossen
                     En wat er nu aan kijkgenoegen rest
                     Dat wordt gefabriceerd door een stel vossen
                     Dat aan een kudde wezenloze ossen
                     Zijn pulp verzendt vanuit zijn roversnest

zaterdag 24 november 2012

Labbertong 15


                   
 
                          Zij moest en zou beslist haar motor starten
                     De wilde jonge schoolverlaatster Ant
                     Dat is bij windkracht tien het noodlot tarten
                     Dichtbij het zeer rurale plaatsje Arten
                     Begroef men haar armzalige restant

vrijdag 23 november 2012

Labbertong 14


 
 
                  Wat klinkt daar in de struiken voor gesnater?
                  Warempel, het is schoolverlaatster Ant
                  Wie is daar bij haar? Welke gore ater-
                  Ach nee, ik zie het al - het is geen sater
                  Maar slechts een vredelievende sergeant


 

donderdag 22 november 2012

Labbertong 13


                            Verdoold, verloren, eenzaam en verlaten
                            Zo voelde zich de schoolverlaatster Ant
                            Terwijl de mensen vredig zuurkool aten
                            Dat werd bereid in echte houten vaten
                                 Maar dat is voor 't verhaal niet relevant

woensdag 21 november 2012

Labbertong 12


 
 
                            Ze droeg fluwelen jurken; én brokaten
                      Ofschoon ze op haar werk slechts netten boet
                      De kosten overstegen dus de baten
                      Hoewel ze bij haar thuis slechts koolsoep aten
                      Ging schoolverlaatster Ant zo snel bankroet

 

dinsdag 20 november 2012

Labbertong 11


 
 
                     Er is een groot verschil tussen gelaten
                     Neem dat van Syl en schoolverlaatster Ant
                     Omdat ze niet hetzelfde voedsel aten
                     Zit dat van Ant vol pukkels en vol gaten
                     En oogt ze dus veel minder elegant

maandag 19 november 2012

Lobbertang 10

                                                                                                                                                                                                                       

                          Ja, Doctorandus P is als rapsode
                     (dus voordrachtskunstenaar) niet voor de poes
                     Vertolkt hij met gevoel een tere ode
                     Dan raakt het volk totaal over de rode
                     En niet geleidelijk maar zeer pardoes
 
 
 
 

zondag 18 november 2012

Lobbertang 9


                  
 
                        Ik lijd aan builenpest en een karbonkel
                   Dat is een handicap als ik een meisje lok
                   Men vind mij wel een griezel met een kronkel
                   Zelf zie ik mij meer als een lieve onkel
                   Als ik ze neervlij op het ankerblok

Heilige zaken 2


Dat openmaken leverde een verrassing op: niet alleen had mijn veronicazweetdoek/lans ook een lakzegel, dat zoals het bij lakzegels hoort met een lint bevestigd was, en aan de aan de achterkant gevouwen zat, maar ook trof ik een handgeschreven briefje aan in oud Duits schrift en een bedrukt kaartje met Latijnse tekst met handtekening en lakzegel, zoals beschreven bij de afbeeldingen, gemaakt tussen 1849-1905!
Dat briefje heb ik al laten zien ('Zettel', even doorscrollen) en leverde de dagen erna hoofdbrekens op, want ontcijferen viel niet mee. De letters e, n en u werden allemaal als n geschreven, de w bleek een r en wat duidelijk een f leek, was een h. Gelukkig bood mijn Graphologische Merkmalkartei van Frau M. Ivanovic uit 1900 enige uitkomst en zo bleek die letter met die 8 erboven ck te zijn en werden ook andere tekens voor samengestelde klanken helder, maar helemaal kwam ik er niet uit. Dit wist ik eruit te peuteren:

“Lieber Lesser, (Lezer? Een eigennaam is waarschijnlijker, gezien het NB)

....chre dies Bild nicht, denn es ist von dem Schweistuch der heiligen Veronika in der Sanckt Basilicum Kirche zu Rom angestrichen, wie dieser bedruckten Zettel meldet.
NB.
Der alte Stadt(raeth?) Breemer (r.........ir) hatte einen Brüder, so wir Kapuziner (genoessen? gewesen? ), und zu Rom war; dieser hat es dem Stadt(raeth?) hinher geschickt.
N. Schumann.”
 
Dat eerste woord blijft een raadsel en wat je dus beslist niet moet doen met de afbeelding weet ik niet, wellicht héb ik het al gedaan en wie weet wat me daarom boven het hoofd hangt. Dit briefje was natuurlijk leuk, maar nog leuker was het kaartje vanwege de datum die er op stond: 1761.


Dat kon helemaal niet volgens alle bronnen, want toen heerste er een verbod op het maken. Niettemin bestond dit ding en dat niet alleen: dat voorgedrukte kaartje suggereerde natuurlijk dat er meer moesten zijn uit die periode. Waarom waren die dan onvindbaar?
(wordt vervolgd)
 

zaterdag 17 november 2012

Labbertong 8


                   
                   Ja, mijn persoonlijkheid  is wel gespleten
                   Maar geestelijk ben ik nog steeds in tel
                   Ik heb geen psychiaterstoel gesleten
                   Dat heeft me nog geen ogenblik gespeten
                   Ik bied mijzelf voldoende tegenspel

 

Heilige Zaken

 
Voor 5 euro kocht ik deze gravure op zijde in een kringloopwinkel, omdat hij me om twee redenen intrigeerde. Ten eerste omdat het een knullige tekening was die duidelijk door een vakman was gegraveerd, wat raar is, en ten tweede omdat het licht er op viel waardoor duidelijk was dat het glas in de lijst erg oud was. Glas is een vloeistof, zoals jullie jongens en meisjes weten en gaat druipen. Thuisgekomen begon de speurtocht; wat was dit en waar kwam het vandaan?
Duidelijk de kop van Jezus, dus die speerpunt zou wel de speer van Longinus zijn, de Romeinse soldaat die hem volgens de legende in de zij gestoken had. Even googelen leerde dat er zes van die authentieke  speerpunten bewaard en vereerd werden in zes plaatsen, waarvan één met afgebroken punt in de Sint Pieter te Rome. Daar wordt ook de Zweetdoek van Veronica bewaard die volgens alweer een legende Zijn hoofd afveegde op weg naar Zijn eindbestemming, waarna op miraculeuze wijze het gelaat van Christus op die doek verscheen, dus dat zou die kop verklaren.
De nu volgende zoektocht bracht mij in de donkere krochten van christelijk bijgeloof en de nog verrassend  bloeiende verering van relikwieën, wereldwijd.
 En een raadsel, want dit ding was nergens te vinden.
De zweetdoek van Veronica wordt al eeuwen een paar keer per jaar rondgedragen voor een massa bijgelovigen die dan in katzwijm vallen en er bestaan wereldwijd groepen conservatieve Roomsen die zich bezighouden met de verering van deze lap (ik leerde bijvoorbeeld veel van de Amerikanse site www.holyfacedevotion.com), die in heiligheid vergeleken wordt met de lijkwade van Turijn en net zo omstreden is.
In 1629 werd door de paus een verbod uitgevaardigd op het maken van afbeeldingen en alle bestaande moesten ingeleverd op straffe van excommunicatie. Maar in 1849 gebeurde tijdens het ronddragen een wonder (toevallig kwam dat de toenmalige paus om politieke redenen goed uit) en gebood de paus gegraveerde afbeeldingen te maken op zijde, die afgestreken werden aan de echte en aan de speerpunt, waarmee ze relikwieën van de tweede graad werden en hartstikke heilig
Die werden aan de voorzijde voorzien van een lakzegel en een kaartje werd bijgevoegd met Latijnse tekst met lakzegel en handtekening en ingelijst.
Deze afbeeldingen werden gemaakt van 1849-1905 en zijn zeldzaam in particuliere handen. Op de Amerikaanse e-Bay vond ik een aantal te koop voor prijzen tussen 500 en 1000 euro. 
Tot zover de geschiedenis van dit relikwie.
Google Afbeeldingen leverde een stroom beelden op van die dingen met lakzegel, allemaal met een knappere Jezus dan de mijne, maar niet één had ook de speerpunt afgebeeld.

Sites als het Belgische  'Ons religieus Erfdeel' met 10.000 afbeeldingen van wat er zoal aan Roomse troep in kerken hangt leverden wel die Veronica's op, maar ook zonder de Heilige Lans. Opmerkelijk was dat al die dingen afgestreken werden aan zowel de doek als de lans, maar dat  alleen die van mij die lans toonde. Ook had de mijne geen lakzegel aan de voorkant zoals die andere. En geen kaartje. Hoewel? Ik besloot de achterkant maar eens open te maken, je wist nooit.
(wordt vervolgd)

vrijdag 16 november 2012

Labbertong 7


                  
 
                            Je krijgt zo veel meer rook en meer geknetter
                            Je ziet, de vlammen loeien als een gek
                            Zo blijft er minder over van een ketter
                            Een beetje as en dat staat toch veel netter:
                            Zo'n open raam geeft heel wat tegentrek

                  

donderdag 15 november 2012

Labbertong 6


                   
                   ‘Noach! Een lek! Bid snel een onzevader!
                    Het water staat al bijna tot de rand!’
                    ‘Ik bid me rot - straks barst er nog een ader!
                    Het water komt al nader en al nader
                    En nergens is een spoor van oeverzand!’ 

woensdag 14 november 2012

Zettel


Labbertong 5


                   
 
                    Het lijkt me niet zo moeilijk, Esperanto
                    Een tweetal is bijvoorbeeld, denk ik 'span'
                    Een heilige is hoogstwaarschijnlijk 'santo'
                    Een pan, dat zal wel zoiets zijn als 'panto'
                    Maar ja, hoe zeg je dan weer 'oesterpan?'

dinsdag 13 november 2012

Labbertong 4


                   
 
                    Ik schaam me rot, wat was dát een ontering
                    Want wat was het geval; ik, oen
                    Ik zette - per abuis, echt waar! - de tering
                    Niet netjes naar, maar domweg náást de nering!
                    Ik word bij de herinnering tingroen!

maandag 12 november 2012

Labbertong 3


 
 
                    Joho! Joho! Haal op die ankerboei!
                    De verte roept, vaarwel mijn lieve Knier!
                    Ik schaterlach, ik brandschat en ik knoei
                    Met rum en port, met brandewijn en bier
                    Ik kielhaal en palaver en ik roei
                    Terwijl ik steeds op plundertochten broei
                    Ik haat de Spanjaard, maar bemin de Ier
                    Wie onze vlag ontwaart zegt zachtjes: 'Oei'
                    Hoewel ik hem soms voor de galg wat kier
                    Is dit een wervingsspot voor boekanier 

                   

zondag 11 november 2012

Labbertong 2


 
                    Hoe treurig is het vak van regenbode
                    Beschimpt, bespuugd, gehoond en nooit geëerd
                    Geen mens bezingt ons, niemand brengt een ode
                    En ach, wij hebben dat toch zo van node
                    Wij slijten onze levens onbegeerd

 

 

Het Colourful City Koor, o.l.v. dirigent Johnny Rahaket bestaat tien jaar.
Vorig jaar schreef ik de verbindende gedichten, voorgedragen door de torenwachter van de Stevenskerk, voor het oratorium 'Kiek duir..de Broerstraat' .
Dit was een muzikale geschiedenis over de vreemdelingen die door de eeuwen Nijmeegs geschiedenis en bevolking maakten,  opgevoerd in de Stadsschouwburg.
Daar was ook dit te beluisteren, de kecak, of Apendans, die ze opgedaan hadden tijdens een bezoek aan Bali. Wat dat met de geschiedenis van Nijmegen te maken had?  De eerste Nijmeegse snackbar heette 'de Apendans'.
Hier voeren ze hem uit voor de oude kazerne van de Koloniale Reserve.
Het was nogal een verrassing voor de aanwezigen van een feest daar toen ze aan kwamen lopen en dit onverwacht plaatsgreep.

zaterdag 10 november 2012

Labbertong 1

Okee, we maken het iets moeilijker, die grabbelton kennen we nu wel.
Nee, dan de labbertong! De labbertong, ook een bedenksel van Drs. P, is eigenlijk hetzelfde als de grabbelton - de rijmwoorden mogen weer alleen uit letters bestaan die in het laatste rijmwoord voorkomen, liefst met het rijmschema abaab - maar om de dichter wakker te houden moet het eerste rijmwoord bestaan uit een anagram van dat laatste rijmwoord. Hier nummer 1                    Kom kom, maak nou nu niet zo'n melodrama
                    Ik geef het toe, het zit je tegen, maar
                    Roep niet meteen zo luidkeels om je mama
                    Alleen omdat je pasgekochte lama
                    Geen renner is maar meer een dommelaar

 

vrijdag 9 november 2012

Grabbelton 19


 
 
                    Wil toch met blijde galm de Here loven!
                    Oh, hoort naar mij als ik uw geesten voed
                    Wie dat niet doet zal branden in een Oven
                    Van Eeuwig Vuur dat nimmermeer zal doven!
                    Zo'n boodschap geeft de burger levensmoed

Nou komen ze uit Afika om óns te bekeren, en zonder kraaltjes en spiegeltjes! Het moet niet gekker worden.

 

donderdag 8 november 2012

Grabbelton 18


 
 
                                Eerst verfde hij een eindje hout met oker
                                Zodat het op een panatella leek
                                Die schonk hij daarna in een sjieke koker
                                Aan onze blij-verraste eerste stoker
                                Dat noem ik nou nog eens een klotestreek!    

 

woensdag 7 november 2012

Grabbelton 17


                  
 
                   Ze smeulden na als aangebrande broden
                   En gruwzaam was de aanblik na de brand
                   Die de verkoolde lichamen mij boden
                   Had ik nou ook maar niet met die anoden...
                   Afijn, waar lag ook weer het noodverband?

dinsdag 6 november 2012

Grabbelton 16


 
 
                   Ze vullen al wat ik bezit aan gaten
                   De  meesten dragen ook nog eens een ring
                   Die doen bij mij wat ze thuis moeten laten
                   Ik haat ze als ze eerst nog knoflook aten
                   Maar ja, 't is wel een trouwe klantenkring  

 

maandag 5 november 2012

Grabbelton 15


                  
 
                   U vraagt waarom ik zo mijn voorhoofd bet?
                   Ja kijk, ik zit nogal onder de knoet
                   Ik denk dat ik daarmee mijn karma boet
                   Mijn Lisa stuurde mij dus uit op garen
                   Ze hadden tachtig kleuren naar ik meen
                   Maar net de kleur die zij wou... juist: niet één!
                   Ik wist dat dat thuis opzien zou gaan baren
                   Jawel; ze stak me scheldend in mijn kuit
                   En gooide me abrupt de voordeur uit
                   Dus zoek ik nu wat jongens met gitaren
                   En ook een fraai geraniumboeket