donderdag 21 maart 2013

Dubbele moraal weerlegd weerlegd (epiloog)

 
 
Natuurlijk had ik het kunnen weten na tweeduizend jaar geschiedvervalsing door christenen: dit is het echte laatste plaatje van de strip.

zondag 17 maart 2013

Dubbele moraal weerlegd 2
(wordt vervolgd)

Dubbele moraal weerlegdDe laatste dagen hebben mijn opvattingen een drastische verandering ondergaan waarvan ik hier verslag zal uitbrengen. Als teken van die verandering heb ik mijn baard afgeschoren.

donderdag 14 maart 2013

Dubbele moraal 29 (slot)


Onzichtbaar
 
O lieve God! Ik wil slechts voor U leven
Ik bid en bid maar er valt niks te zien
Graag wil ik u persoonlijk aandacht geven
Vindt U die schuwheid Zelf niet overdreven?
Ik wil U zien, al is het maar heel even:
Een stukje van Uw achterwerk misschien?
 
Joh. 1:18: 'Niemand heeft ooit God gezien.'
1 Tim. 6: 16: 'geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien.'
Exod. 33:22: 'Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.'

Een fraai gezicht!

'Is dat Hem nou? Wel heb ik van mijn leven!
Zo'n uitzicht is niet dagelijks te zien!
Kun jij me nog zo'n lekker broodje geven?
Nou Mozes, je hebt echt niet overdreven
Echt schitterend! Aäron, wil jij even
De kip doorgeven en wat sla misschien?'
 
Exod. 24:9: 'Hierna ging Mozes de berg op, samen  met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten van het volk, en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en zij dronken.'

 

dinsdag 12 maart 2013

Dubbele moraal 28


Niet liegen
 
Ik kniel vroom neer, ik wil Hem graag vereren
Het maakt niet uit dat ik mijn knieën kneus
Er valt een hoop van onze God te leren
Zo is het strafbaar leugens aan te smeren
Dat schijnt de Here zwaar te irriteren
Denk aan de hel! Dus neem dat serieus!
 
Openb. 21:8: '…voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'

Ik ben niet roomser dan de paus

'Ik vind het soms wel heerlijk, dat vereren
Al is het dikwijls maar zo'n EO-kneus
Ik wil ze met plezier een lesje leren
Maar niet te lang: al snel ga Ik Hem smeren
Omdat ze me al gauw gaan irriteren:
Ik neem Mezelf toch óók niet serieus?'
 
1 Sam. 16:1,2: 'De HEER vroeg aan Samuël: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.' 'Hoe kan ik dat nu doen?' wierp Samuël tegen. 'Saul zal me vermoorden als hij het hoort.'
 De HEER antwoordde: 'Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen.'

maandag 11 maart 2013

Dubbele moraal 27


Drie-eenheid
 
De Vader, Zoon en Geest zijn één in wezen
Want deze drie die zijn tezamen Eén
Er is één tekst waarin dit valt te lezen
Maar of ze nu gedaald zijn of verrezen
U moet ze allemaal maar heel erg vrezen
Dus alledrie, en niet de Zoon alleen
 
Matth. 28:19: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.'  
 
Twee-eenheid
 
De christengod moet een twee-eenheid wezen
De Satan en de Here God zijn één
Dat bleek toen ik de bijbel zat te lezen
Waarop toen de gedachte is gerezen:
'De hel is ook de hemel moet ik vrezen
Wat jammer nou; je bent ook nóóit alleen'
 
1 Kron. 21:1: 'Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.'
2 Sam. 24: 1: 'Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël.
Hij zette David tegen het volk op met de woorden: 'Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.'

zondag 10 maart 2013

Dubbele moraal 26


De goede christen
 
Wij zijn steeds vol begrip voor onze buren
Dat zij dat niet zijn is dus godgeklaagd
Ze blijven ons maar boze brieven sturen
Omdat wij onze schuur als kerk verhuren
En onze hobby (kaasschimmelculturen)
De rest van onze wijk al heeft verjaagd
 
Matth. 7:1,2: 'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden.'
 
Een andere goede christen
 
Het is schandalig volk, die nieuwe buren!
Die rare etenslucht is godgeklaagd!
Meteen ben ik een boze brief gaan sturen
Om niet aan vluchtelingen te verhuren
Al heb ik wel begrip voor die culturen:
Ik had dat volk óók uit mijn land verjaagd
 
1 Kor. 6:2-4: 'Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken?'

vrijdag 8 maart 2013

Dubbele moraal 25


Vroeg uit de veren
 
'Ik ga eruit. Ik kan niet langer wachten
Mijn hart bonkt ongeduldig in mijn borst
Die rustkuur bracht me weer geheel op krachten
Ik ben het zat onthouding te betrachten
Ik lig gewoon naar alcohol te smachten
Ik hunker naar een beaujolais! Mij dorst!'
 
Matth. 12:40: 'Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.'
Marc.15:25,42, 16:1, 16:9: 'Het was in het derde uur na zonsondergang dat ze hem kruisigden… dat wil zeggen de dag voor sabbat….Toen de sabbat voorbij was.. op de eerste dag van de week, gingen ze heel vroeg in de ochtend naar het graf…Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan.' (na twee dagen dus)
 
Waar wachten we eigenlijk op?
 
'Waarom we in die graven moeten wachten?
Ik klop nog maar wat pieren van mijn borst
Er werken hier mysterieuze krachten
We moeten blijkbaar nog geduld betrachten
Wat is het punt ons hier te laten smachten?
We liggen hier te sterven van de dorst!'
 
Matth. 27:50-54: 'Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.'

donderdag 7 maart 2013

Dubbele moraal 24


Duidelijk
 
'Nou ja, wie zou zoiets nou niet geloven
Als je het met je eigen ogen ziet?
De wolken werden uit elkaar geschoven
Een donderstem die bulderde van boven!
Als onze God Zich zo loopt uit te sloven
Met zo'n vertoning, wie gelooft dan niet?'
 
Joh. 1: 29-35: De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld  wegneemt. Hij is het over wie ik zei: "Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij."… En Johannes getuigde: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten… hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest." En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.' 
 
Vaag
 
'Je weet nooit zeker wat je moet geloven
Omdat je zoveel volksbedriegers ziet
Wanneer zo een naar voren wordt geschoven
Dan komt er nooit bevestiging van boven
Nou loopt die Jezus zich weer uit te sloven
Ik vraag me af: is hij het nou of niet?'

Matth.11:2: 'Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten wij een andere verwachten?'

woensdag 6 maart 2013

Dubbele moraal 23


De dominee 
 
Ik breng als predikant steeds deze tijding:
Steek toch je kop niet zelf in deze strop
Bestrijdt de alcohol- en drugverspreiding
De Heer haat wie bezwijkt voor de verleiding
Verslaving is alleen maar zelfkastijding
Dus bid en sport en zoek een fijne job!
 
Jak. 1:13: 'Wie in verleiding komen moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.'
Want God stelt niemand aan de verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.'
 
De boodschapper
 
'Ik breng alweer geen vreugdevolle tijding
Die vent heeft elke keer een reuzestrop
Een roofmoord, hagel, vogelpestverspreiding
Zo af en toe kom ik in de verleiding
Geen post te brengen; steeds die zelfkastijding!
Het is een triest geval, die arme Job!'
 
Job 2:3: 'De HEER vroeg aan Satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt me er toe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.'

dinsdag 5 maart 2013

Dubbele moraal 22


Jezus:
 
'Johannes kan zich met de grootste meten!
Elia is terug in de woestijn!
Geen is er in de lange lijst profeten
Die vromer in een sprinkhaan heeft gebeten
Mijn kleinste volger, laat ik echter weten
Zal stukken groter dan Johannes zijn'
 
Matth. 11: 11: 'Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.
Matth. 11: 14: 'En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou.'
 
Johannes:
 
'Hoezo Elia? En dat rare meten!
Hij zat, denk ik, te lang in de woestijn
Dat heb je af en toe met die profeten
Hij is, geloof ik, erg op mij gebeten:
Eerst groot, dan klein; ik wil ook wel eens weten
Hoe kun je kleiner dan de kleinste zijn?'
 
Joh. 1: 20: Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: 'Ik ben niet de messias.' Toen vroegen ze hem: 'Wie bent u dan? Bent u Elia?
Hij zei: 'Die ben ik ook niet.'

maandag 4 maart 2013

Dubbele moraal 21


Exclusief
 
'Dit heb Ik van Mijn vader doorgekregen
Dat ik Zijn boodschap slechts voor u vertolk
Een mening die voor u heel zwaar moet wegen
Want vreemdelingen, daar is Hij op tegen
Die haat Hij en onthoudt hen strikt Zijn zegen
Hij redt alleen Zijn uitverkoren volk'
 
Matth. 10:5-9: 'Deze twaalf zond Jezus uit en gaf ze de volgende instructies: 'Sla niet de weg naar heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit.'

Iedereen is welkom!

'Ik heb het na lang denken doorgekregen
Dus school je allemaal maar om tot tolk
Vertrek op Rome's welgebaande wegen
Dan kom je heel wat buitenlanders tegen
Breng die mijn boodschap maar tot heil en zegen
Van alle landen en van ieder volk'
 

Marc. 16: 15,19: 'En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal hun dat niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door ze de handen op te leggen.'

zondag 3 maart 2013

Dubbele moraal 20


Jezus predikt 'Hebt uw vijanden lief'
 
Wanneer men u in Mijn Naam zal belagen
Wanneer men u bespuugt, bespot, veracht
Dan moet u dat maar allemaal verdragen
Vergeef uw beul in vredig welbehagen
Als u om uw geloof wreed wordt geslagen
En daarna als een lam wordt afgeslacht
 
Matth. 5:44: 'En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.' 
 
Jezus haat Zijn vijanden
 
Mijn tegenstanders die Mij steeds belagen:
Ze worden zeer intens door Mij veracht
Hun aanblik kan Ik nauwelijks verdragen
Ik zie dan ook met innig welbehagen
Hoe deze vuile kliek flink wordt geslagen
En daarna zeer vakkundig afgeslacht
 
Lucas 19:27: 'En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.'

zaterdag 2 maart 2013

Dubbele moraal 19


Monotheïsme
 
De HEER alleen beneemt en geeft het leven
Zo lezen wij in Zijn onfeilbaar woord
En heeft u hem niet alle eer gegeven
Dan wordt u na uw dood niet hoog verheven
De Satan staat dan  klaar om u te zeven
Want die is ook al gek op massamoord
 
Deut. 6:4: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!'
Luc. 22:31: 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.'
 
De christelijke heilige veelvuldigheid
 
De Vader is de Schepper van het leven
Dan heb je nog de Zoon alsook het Woord
Ook Geest en Pleitbezorger zijn gegeven
En Inzicht, Bloed en Water zijn Verheven
Met Wijsheid samen wordt dat meer dan zeven:
Die kruisiging dat was een massamoord!
 
1Joh. 7:1,2: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat.'
Spr. 8:1,22,35: 'Roept Wijsheid niet, laat Inzicht niet haar stem horen?…De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon schiep hij eerst mij.'
Joh. 14:16: 'Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.'
1Joh. 5:7: 'En er zijn  drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één .'

vrijdag 1 maart 2013

Dubbele moraal 18


God is de grootste!
 
Groot is de HEER, almachtig Opperwezen!
God is de grootste God van allemaal!
Zijn Naam is groot, Zijn grootheid zij geprezen!
Het ganse aardrijk zal Zijn grootheid vrezen
(Dit valt ook in de bijbel na te lezen)
Zijn grootheid toont Hij steeds met pracht en praal
 
Ps. 150:2 (o.a.): 'loof hem om zijn oneindige grootheid.'
 
God is de kleinste
 
'Je dacht dat God de grootste hier zou wezen?
Ach ja, dat denken ze nou allemaal
Hij wordt dan wel de hemel in geprezen
Maar valt een beetje tegen moet ik vrezen
Zie je dat ukkie in Zijn boekje lezen?
Dat is Hem nou, in al Zijn pracht en praal'
 
Hand. 11: 7,8,9: 'En ik hoorde een stem tegen me zeggen: "Ga je gang Petrus, slacht en eet." Maar ik antwoordde: "Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. "
Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: "Wat God rein heeft verklaard zul jij niet als verwerpelijk beschouwen".'
Matth. 5:19 (Jezus tot zijn discipelen): 'Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en dat aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.'