zaterdag 2 maart 2013

Dubbele moraal 19


Monotheïsme
 
De HEER alleen beneemt en geeft het leven
Zo lezen wij in Zijn onfeilbaar woord
En heeft u hem niet alle eer gegeven
Dan wordt u na uw dood niet hoog verheven
De Satan staat dan  klaar om u te zeven
Want die is ook al gek op massamoord
 
Deut. 6:4: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!'
Luc. 22:31: 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.'
 
De christelijke heilige veelvuldigheid
 
De Vader is de Schepper van het leven
Dan heb je nog de Zoon alsook het Woord
Ook Geest en Pleitbezorger zijn gegeven
En Inzicht, Bloed en Water zijn Verheven
Met Wijsheid samen wordt dat meer dan zeven:
Die kruisiging dat was een massamoord!
 
1Joh. 7:1,2: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat.'
Spr. 8:1,22,35: 'Roept Wijsheid niet, laat Inzicht niet haar stem horen?…De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon schiep hij eerst mij.'
Joh. 14:16: 'Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.'
1Joh. 5:7: 'En er zijn  drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één .'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten