vrijdag 1 maart 2013

Dubbele moraal 18


God is de grootste!
 
Groot is de HEER, almachtig Opperwezen!
God is de grootste God van allemaal!
Zijn Naam is groot, Zijn grootheid zij geprezen!
Het ganse aardrijk zal Zijn grootheid vrezen
(Dit valt ook in de bijbel na te lezen)
Zijn grootheid toont Hij steeds met pracht en praal
 
Ps. 150:2 (o.a.): 'loof hem om zijn oneindige grootheid.'
 
God is de kleinste
 
'Je dacht dat God de grootste hier zou wezen?
Ach ja, dat denken ze nou allemaal
Hij wordt dan wel de hemel in geprezen
Maar valt een beetje tegen moet ik vrezen
Zie je dat ukkie in Zijn boekje lezen?
Dat is Hem nou, in al Zijn pracht en praal'
 
Hand. 11: 7,8,9: 'En ik hoorde een stem tegen me zeggen: "Ga je gang Petrus, slacht en eet." Maar ik antwoordde: "Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. "
Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: "Wat God rein heeft verklaard zul jij niet als verwerpelijk beschouwen".'
Matth. 5:19 (Jezus tot zijn discipelen): 'Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en dat aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten